Dotacja unijna dla PZZLA

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pod tytułem „Termomodernizacja obiektów Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”. Zadaniem projektu jest  termomodernizacja 3 wiejskich ośrodków zdrowia w Barkowie, Korzeńsku i Powidzku. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej – Wiejskich Ośrodków Zdrowia tj. ocieplenie obiektów, wymiana stolarki oraz modernizacja systemów grzewczych.

Zgodnie z wnioskiem prace zostaną wykazane w 2017 roku.

Informacja dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia w sprawie wystawiania recept na leki bezpłatne od 1 września 2016 r.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 43a ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nadano od 1 września 2016 r. świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia uprawnienie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których wykaz został ogłoszony 19 sierpnia 2016 r. czytaj więcej…

1 2