Informacja dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia w sprawie wystawiania recept na leki bezpłatne od 1 września 2016 r.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 43a ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nadano od 1 września 2016 r. świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia uprawnienie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których wykaz został ogłoszony 19 sierpnia 2016 r. czytaj więcej…

Spotkanie z Radą Seniorów

W żmigrodzkim UM Rada Seniorów spotkała się z dyrektor Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie Ewą Skorecką i z zastępcą burmistrza gminy Żmigród Zdzisławem Średniawskim. Na spotkaniu były omawiane problemy służby zdrowia i inne sprawy mieszkańców.

Więcej w Wiadomościach Żmigrodzkich Nr 11/288.

1 5 6 7