Gabinet EKG

Dostępny jest w godzinach 8.00-18.00. Badania planowe wykonywane są w godzinach 10.00-13.00.

Obowiązuje skierowanie od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub specjalisty.