Laboratorium

Publiczny Zespół Zakładów Ambulatoryjnych posiada własne laboratorium, co umożliwia szybką i precyzyjną diagnostykę wielu schorzeń.

Pobieranie materiału do badań odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-9.00.

Odbiór wyników następuje w laboratorium w godzinach 8.00-9.00 oraz 14.30-15.00.

  • Dzieci i młodzież do 16 roku życia zgłaszają się na pobranie krwi z pełnoletnim opiekunem.
  • Osoby z małymi dziećmi przyjmowane są poza kolejnością.
  • Odbiór wyników badań tylko osobiście lub za okazaniem upoważnienia.
  • Przed pobraniem materiału do badań pacjent zobowiązany jest podać swoje dane, tj. imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub okazać dowód tożsamości.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCE POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH