Spotkanie z Radą Seniorów

W żmigrodzkim UM Rada Seniorów spotkała się z dyrektor Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie Ewą Skorecką i z zastępcą burmistrza gminy Żmigród Zdzisławem Średniawskim. Na spotkaniu były omawiane problemy służby zdrowia i inne sprawy mieszkańców.

Więcej w Wiadomościach Żmigrodzkich Nr 11/288.