Kontakt

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

ul. Lipowa 4

55-140 Żmigród

e-mail: pzzla@pzzla.pl

Rejestracja:

tel. +48 71 385 35 14 wew. 1

Administracja:

tel. +48 71 385 33 09 wew. 35

fax +48 71 385 33 09 wew. 13

Księgowość: tel. +48 71 385 33 09 wew. 19

Laboratorium: tel. +48 71 385 33 09 wew. 22

Poradnia ginekologiczno-położnicza / położna środowiskowa: tel. +48 71 385 33 09 wew. 12

Stomatologia: tel. +48 71 385 33 09 wew. 27 lub 29

Punkt szczepień: tel. +48 71 385 33 09 wew. 20

Gabinet zabiegowy: tel. +48 71 385 33 09 wew. 37

Dokumentację medyczną do załączenia można przesyłać na adres mailowy: dokumentacja@pzzla.pl po ustaleniu hasła zabezpieczającego z administracją.


Nasze Oddziały


Wiejski Ośrodek Zdrowia w Barkowie

Barkowo 28

55-140 Żmigród

tel. +48 71 385 64 96


Wiejski Ośrodek Zdrowia w Korzeńsku

ul. Kasztanowa 27

Korzeńsko

55-140 Żmigród

tel. +48 71 385 61 79


Wiejski Ośrodek Zdrowia w Powidzku

Powidzko 19

55-140 Żmigród

tel. +48 71 385 66 94