Dotacja unijna dla PZZLA

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pod tytułem „Termomodernizacja obiektów Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie”. Zadaniem projektu jest  termomodernizacja 3 wiejskich ośrodków zdrowia w Barkowie, Korzeńsku i Powidzku. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej – Wiejskich Ośrodków Zdrowia tj. ocieplenie obiektów, wymiana stolarki oraz modernizacja systemów grzewczych.

Zgodnie z wnioskiem prace zostaną wykazane w 2017 roku.