O nas

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Gmina Żmigród. Prowadzi swoją działalność od 1997 roku. Działalność ta jest określona w statucie i zgodnie z jego treścią świadczy usługi stacjonarne w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zdrowia psychicznego oraz usług diagnostycznych wykonywanych w pracowni analityki medycznej, rtg, usg i ekg.

Usługi w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowane są w poradniach: położniczo-ginekologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologicznej, neurologicznej, okulistycznej, dermatologicznej i poradni zdrowia psychicznego.

W skład naszego zespołu wchodzą:

  1. Przychodnia Specjalistyczna w Żmigrodzie.
  2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Barkowie.
  3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Korzeńsku.
  4. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Powidzku.
Budynek PZZLA (zdjęcie z 2009-04-10)

Budynek PZZLA (zdjęcie z 2009-04-10)

Kadra kierownicza

 

Dyrektor

lek. med. Ewa Skorecka

tel. 71 385 33 09 w. 19

e-mail: pzzla@pzzla.pl

 

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-technicznych

Jakub Cecki

tel. 71 385 33 09 w. 19

e-mail: pzzla@pzzla.pl

 

Główna księgowa

Małgorzata Ratajczak

tel. 71 385 33 09 w. 19

e-mail pzzla@pzzla.pl